HYRESGÄST

VÄLKOMMEN TILL VÅR FASTIGHET
Här nedan följer vissa ordningsregler för dig som hyresgäst. Allt är skrivet i bästa välmening för att få vårt framtida förhållande som hyresvärd och hyresgäst att fungera på bästa sätt. Vissa av reglerna är ganska tuffa men vi har nu slutit ett avtal som innebär både skyldigheter och rättigheter för båda parter. Och allt nedanstående är avsett för att Ni skall ha ett trivsamt, välskött och bekvämt boende i en privat fastighet.
HYRAN
Hyran skall enligt hyreslagen vara betald senast den sista vardagen i månaden. Vid försenad betalning lägger vi på 45 kr i förseningsavgift vid nästa avisering. Är hyran inte betald efter en påminnelse lämnas ärendet vidare till vår jurist för inkasso och avhysning. Vi ser alltid mycket allvarligt på obetalda hyror och skulle hyran försenas med mer än tre veckor betyder detta alltid att vi avhyser berörd hyresgäst.
TVÄTTSTUGAN
Tvättstugan är en gemensam inrättning som är till för alla boende. Av den anledningen är det viktigt att alla tar sitt ansvar så att inga anledningar till irritation uppstår. I de flesta hus bokar man ett pass åt gången. Man lämnar alltid tvättstugan väl avstädad och avtorkad. Om man inte tagit sitt tvättpass i anspråk inom en timme från bokningstiden förlorar man passet.
FESTER
Får Ni gärna ha, bara det inte stör någon annan hyresgäst. Efter klockan 22.00 skall det alltid vara tyst på vardagar. Om Ni skall ha fest efter denna tiden under någon helg skall Ni först ha Era grannars tillstånd. Vi skickar alltid en varning om Ni har upplevts som störande. Andra gången klagomål förekommer och det anses vara allvarliga störningar, sägs Ni upp för omedelbar avflyttning. Detta kan även avse andra störningar som t.ex. en hund som skäller under långa perioder.
SOPOR
I sopkärlen slängs enbart välförpackade hushållssopor. Glas, papper och batterier lämnas på respektive återvinningsstation som finns på olika platser i stadsdelen.
PARABOL, ANTENN, MARKIS
Det är ej tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad eller balkong. För montering av markis behöver du först skriftligt tillstånd från oss.
RÖKNING
Är inte tillåten i allmänna utrymmen.
SKÖTSEL AV LÄGENHETEN (Vanliga fel)
Ni är ansvarig för att lägenheten sköts på ett noggrant och städat sätt. Här är lite tips på fel som andra har blivit ersättningsskyldiga för:
  • Spegelvägg, orsakar många stora hål i väggar. Sätt inte upp sådan om Ni inte planerar att bo kvar i minst 10 år. Kostnad ca 1000-1500 kr.
  • Placera inte Er säng direkt mot väggen utan skydd (det blir svarta märken på väggen). Kostnad 1000-1500 kr.
  • Takfläkt är snyggt att ha i taket men klarar Ni av att återställa? Kostnad 500-1000 kr.
HUSDJUR
Att ha en trofast vän är för många en viktig sak som förhöjer livskvalitén. Med andra ord är det självfallet tillåtet med husdjur. I våra fastigheter får man dock inte bedriva kennelverksamhet eller uppfödning av djur. Era hundar, katter, hamstrar och kaniner får inte lämnas utan tillsyn om Ni inte är säkra på att de klarar detta. När djuren skall rastas får de inte förorena i bostadsområdet, de skall dessutom hållas i koppel.
UPPSÄGNING
Om Ni önskar avflytta från Er lägenhet så är det tre månaders uppsägningstid som gäller. Vid uppsägning skall Ni skriftligen meddela oss (fyll i Ert kontrakt på baksidan). Tre månaders uppsägningstid skall Ni alltid räkna med även om Ni har en vän som kan ta lägenheten redan i morgon. Anledningen till att vi håller ganska hårt på de tre månaderna är dels att vi kan ha någon som står i kö för en lägenhet med just det läget som Er lägenhet har, vi kanske önskar välja ut vissa kategorier av hyresgäster till din lägenhet eller av något annat skäl välja den hyresgäst som passar oss. Ni får fråga men vi lovar dock aldrig en tidigare utflyttning.
SLUTLIGEN
Vi hoppas att Ni skall trivas i Er lägenhet och får Ni problem slå oss gärna en signal.