INTRESSEANMÄLAN

Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postnr:
Ort:
Telefon:
E-post:
Yrke:
Arbetsgivare:
Årsinkomst:
Nuvarande hyresvärd:
Telefon hyresvärd:
Husdjur:
Rökare:
Antal vuxna:
Antal barn:
Önskat antal rum:
Önskad storlek i m2:
Maxhyra per månad:
Övriga önskemål och upplysningar: